Lov om medisinsk utstyr (Lovdata)
Lov av 1995-01-12 nr. 6 om medisinsk utstyr.

Se også Medisinsk utstyr – Helsdirektoratet.

Gå til toppen