Lov om rituell omskjæring av gutter (Lovdata)
Lov av 2014-06-20 nr. 40 om rituell omskjæring av gutter

Gå til toppen