Obduksjonslova (Lovdata)
Lov av 2015-05-07 nr. 26 om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova)

Gå til toppen