Pasientjournalloven
Lov av 2014-06-20 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Se også Lovforarbeider

Gå til toppen