Pasientskadeloven (Lovdata)
Lov av 2001-06-15 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven).

Gå til toppen