Smittevernloven (Lovdata)
Lov av 1994-08-05 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer

Se også Lovforarbeider
Se også Lovverk og smittevern i Smittevernveilederen FHI.

Gå til toppen