Sprøyteromsloven (Lovdata)
Lov av 2004-07-02 nr. 64 om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven).

Se også Lovforarbeider

Gå til toppen