Steriliseringsloven (Lovdata)
Lov av 1977-06-03 nr. 57 om sterilisering.

Se også Lov om sterilisering (steriliseringsloven) Veileder til lov og forskrift IS-2024/2012 fra Helsedirektoratet.

Gå til toppen