Strålevernloven (Lovdata)
Lov av 2000-05-12 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling.

Gå til toppen