Tannhelsetjenesteloven (Lovdata)
Lov av 1983-06-03 nr. 54 om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven).

Se også Lovforarbeider

Gå til toppen