Transplantasjonsloven (Lovdata)
Lov av 2015-05-07 nr. 25 om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev (transplantasjonslova).

Gå til toppen