Gå til innhold

Innhold

Pasient- og brukerrettighetsloven (tidligere pasientrettighetsloven)

Pasient- og brukerrettighetsloven (Lovdata)
Lov av 1999-07-02 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer Rundskriv IS-8/2015 Erstatter IS-12/2004 og IS/10/2008
Se også Retningslinjer for Fylkesmannens behandling av vedtak og klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A. Internserien 9/2012
Se også Veileder i behandling av klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven Internserien 7/2012


Se også Lovforarbeider.

Se også Tolkninger – pasient- og brukerrettigheter.

Gå til toppen