Gjeldende lov

Saksgang og dokumenter i lovsaker

Prop. 164 L (2015-2016)
Endringene gjaldt tilpasning til ny lov om folkeregistrering (folkeregisterloven) (§§ 18, 21) 
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) 
Endringene trådte i kraft 1. oktober 2017 (lov nr. 88)

Prop. 64 L (2014-2015)
Endringen gjaldt tilpasning til straffeloven (§ 30)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) – endringen finnes i pkt 253.
Endringen trådte i kraft 1. oktober 2015 (lov nr. 65)

Prop. 72 L (2013–2014)
Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Loven trådte i kraft 1. januar 2015 (lov nr. 75)
Helse- og omsorgsdepartementets høring med frist 15. oktober 2013

Gå til toppen