Gå til innhold

Søketips Avhukingsmulighetene og søkefeltet kan kombineres. Bruk alltid knappen Søk.


Filtrer på dokumenttype

Brev

Nett-tekster

Kunnskapskilder

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsresultat


År

Bolig – Helse- og omsorgstjenester

Tilsynsrapporter har eget søk se menyen Tilsyn/Tilsynsrapporter

Søket ditt hadde 62 treff


Trygdeboliger mm - forholdet sosialloven - Helsetilsynet

Gå til innhold. ... 10.02.2010

Svar på henvendelse vedr rettslig grunnlag for omsorgsbolig ...

Gå til innhold. ... 11.05.2015

Vederlag institusjon – forsørgerfradrag - hjemmeboende ...

Gå til innhold. ... 15.02.2010

Sosialtjenesteloven - Helsetilsynet

Gå til innhold. ... 16.03.2006

Conrad Svendsen Senter (CSS) - Helsetilsynet

Gå til innhold. ... 10.11.2009

Lovforarbeider - Sosialtjenesteloven - Helsetilsynet

Gå til innhold. ... 02.01.2017

Evangeliesenterets kontrakt vedrørende disponering beboernes ...

Gå til innhold. ... 07.12.2009

Vedrørende lov om offentlige anskaffelsers konsekvenser kommuners ...

Gå til innhold. ... 10.02.2014

Utskriving institusjon boliger heldøgns - overflytting aldershjem ...

Gå til innhold. ... 11.02.2010

Grenseoppgang lov barnevernstjenester sosiale tjenester tiltak ...

Gå til innhold. ... 10.01.2011

Fant du ikke det du ser etter? Fyll ut kontaktskjema med ditt spørsmål til nettredaksjonen. Vi svarer med lenke til dokumentet eller opplysning om hvorfor det ikke er tilgjengelig på nettet – ofte umiddelbart, som regel innen et døgn.