Gå til innhold

Søketips Avhukingsmulighetene og søkefeltet kan kombineres. Bruk alltid knappen Søk.


Filtrer på dokumenttype

Brev

Nett-tekster

Kunnskapskilder

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsresultat


År

Legemiddelassistert rehabilitering – Helse- og omsorgstjenester

Tilsynsrapporter har eget søk se menyen Tilsyn/Tilsynsrapporter

Søket ditt hadde 11 treff


Fritt apotekvalg og LAR - Helsetilsynet

Gå til innhold. ... 17.04.2015

Taushetsplikt LAR til innsatte i fengsel - Helsetilsynet

Gå til innhold. ... 02.05.2012

Praksis på sosialkontor - økonomisk sosialhjelp dekning ...

Gå til innhold. ... 16.02.2010

Praksis på sosialkontor - økonomisk sosialhjelp dekning ...

Gå til innhold. ... 16.02.2010

Apotekenes ansvar utlevering LAR-legemidler på resept ...

Gå til innhold. ... 24.03.2011

Utskriving LAR - Helsetilsynet

Gå til innhold. ... 10.10.2008

Vedrørende valg av buprenorfinpreparat i Legemiddelassistert ...

Gå til innhold. ... 17.04.2008

Orientering endringer pasientrettighetsloven ...

Gå til innhold. ... 17.02.2010

Klage på vedtak om utskriving fra LAR. Omgjøring av ...

Gå til innhold. ... 06.05.2010

Klagebehandling saker tilgang legemiddelassistert rehabilitering ...

Gå til innhold. ... 07.12.2009

Fant du ikke det du ser etter? Spør gjerne nettredaksjonen. Vi svarer med lenke til dokumentet eller opplysning om hvorfor det ikke er tilgjengelig på nettet – ofte umiddelbart, som regel innen et døgn.