barns medvirkning illustrasjon

Som barn og ungdom har du rett til nødvendig helsehjelp. Som omtalt ovenfor om retten til kommunale helse- og omsorgstjenester, omfatter denne retten også spesifikk helsehjelp i form av helsekontroll fra helsestasjon, og hjelp fra skolehelsetjenesten fram til du er 20 år.

For å oppfylle den spesifikke hjelpen, skal kommunene bl.a. tilby hjemmebesøk, helseundersøkelser, forebyggende psykososialt arbeid og gi tilbud om deltagelse i Barnevaksinasjonsprogrammet. Foreldre har plikt til å medvirke til at du får delta i helsekontroller.

Når du er fylt 12 år, kan du selv klage på ikke å ha fått oppfylt retten til helsekontroll og retten til skolehelsetjenester. Foreldre med foreldreansvaret kan også klage på vegne av deg.

Lenkeliste

Gå til oversikt over rettigheter og klagemuligheter

Gå til toppen