barns medvirkning illustrasjon

Foreldrene eller andre med foreldreansvaret har rett til å samtykke til helsehjelp når du er under 16 år. Det er tilstrekkelig at én av foreldrene eller andre med foreldreansvaret samtykker til helsehjelp som regnes som ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet. Det samme gjelder når kvalifisert helsepersonell mener helsehjelp er nødvendig for at barnet ikke skal ta skade. Når én av foreldrene med foreldreansvaret samtykker til hjelp, skal den andre alltid få uttale seg. Foreldre som mener deres samtykke skulle vært innhentet, kan klage på avgjørelsen. Foreldre som mener de ikke har fått uttale seg, kan klage på dette.

Lenkeliste

Gå til oversikt over rettigheter og klagemuligheter

Gå til toppen