helse- og omsorgstjenester kommuner illustrasjon

Når du har kort- eller langtidsopphold ved institusjon i kommunen, herunder på sykehjem, kan kommunen kreve at du skal betale en egenandel. Du har rett til at denne egenandelen ikke overstiger bestemte beløp. Beregningen av egenandelen er fastsatt i særskilt forskrift. Du kan klage på (størrelsen på) den egenandelen du blir avkrevd.

Lenkeliste

Gå til oversikt over rettigheter og klagemuligheter

Gå til toppen