helse- og omsorgstjenester kommuner illustrasjon

Når du mottar hjelp hos lege eller fysioterapeut som er ansatt i kommunens helsetjeneste, kan de kreve en egenandel av deg. Størrelsen på denne følger av ordning fastsatt i særskilt forskrift. Du kan klage på (størrelsen på) egenandelen du blir avkrevd.

Lenkeliste

Gå til oversikt over rettigheter og klagemuligheter

Gå til toppen