informasjon medvirkning illustrasjon

Dersom du ønsker å ha en person til stede når du mottar helse- og omsorgstjenester, skal det imøtekommes. Du kan f.eks. kreve å ha en du selv velger til stede i forbindelse med gynekologisk undersøkelse. Bare dersom helsepersonell mener det vil være faglig uforsvarlig med andres tilstedeværelse, kan slik nærvær nektes.  

Du kan klage på avgjørelse som er truffet om dette.

Lenkeliste

Gå til oversikt over rettigheter og klagemuligheter

Gå til toppen