Du har rett til å få dekket nødvendige utgifter til pasientreiser når du må reise for å motta visse former for helsehjelp. Det samme gjelder i en del tilfeller for en ledsager. Det er gitt detaljerte regler i forskrift om hvilke reiser som omfattes og når du og eventuell ledsager har rett til å få dekket slike utgifter og med hvilke beløp.

Hvis du ikke mottar dekning av nødvendige utgifter til pasientreiser, eller du mener beregningen av utgiftene er feil, kan du klage på avgjørelsen.  

Før ny forskrift trådte i kraft 1. oktober 2016, ble syketransport brukt i regelverket for det som nå heter pasientreiser.

Lenkeliste

Gå til oversikt over rettigheter og klagemuligheter

Gå til toppen