helse- og omsorgstjenester kommuner illustrasjon

Overfor brukere med psykisk utviklingshemming er det tillatt å bruke planlagte tvangstiltak, herunder mekaniske tvangsmidler, for å hindre at de skader seg selv eller andre. Planlagte tvangstiltak kan også benyttes for å dekke brukernes grunnleggende behov for ernæring, behov for påkledning mv. Tvangen kan benyttes i forbindelse med alle typer omsorgstjenester: helsetjenester i hjemmet, ved personlig assistanse, hjemmehjelp og tjeneste i form av støttekontakt, ved institusjonsopphold, og i forbindelse med avlastningstiltak. Foruten at bestemte vilkår må være oppfylt for å bruke makt, skal beslutningene om det også følge en helt bestemt framgangsmåte. Den som blir utsatt for tvang, kan påklage avgjørelsen om det, herunder innholdet i tvangen.

Lenkeliste

Gå til oversikt over rettigheter og klagemuligheter

Gå til toppen