informasjon medvirkning illustrasjon

Du har rett til uoppfordret å bli informert om skader og alvorlige komplikasjoner som inntreffer i forbindelse med at du får helsehjelp. Det gjelder også om skadene først oppdages etter at behandlingsforholdet er avsluttet.

I forbindelse med skader og komplikasjoner skal du likeså bli opplyst om muligheten for å henvende deg til Norsk Pasientskadeerstatning for å kunne søke om erstatning. Og du skal bli informert om at du kan kontakte tilsynsmyndigheten (fylkesmannen) for å få vurdert hendelsen. Du skal også få vite om muligheten til å få bistand hos Pasient- og brukerombudet.

Dersom skader eller alvorlige komplikasjoner er uventede, skal du også få vite hva helsetjenesten har tenkt å gjøre for å unngå slike hendelser i fremtiden.

Du kan klage på ikke å ha fått tilstrekkelig informasjon om skader og alvorlige komplikasjoner og hvilke instanser du kan forholde deg til i den forbindelse.

Lenkeliste

Gå til oversikt over rettigheter og klagemuligheter

Gå til toppen