Gå til innhold

Innhold

Meldeordning

Meldeordningen for hendelser som har ført til eller kunne ha ført til betydelig personskade på pasient, som er regulert i lov om spesialisthelsetjenesten § 3-3, forvaltes fra 1. juli 2012 av Kunnskapssenteret, som fra 2016 er innlemmet i Helsedirektoratet.

Endringer i meldeordningen fra 1. juli 2012

Statens helsetilsyns publikasjoner fra Meldesentralen

Se også

Ekstern lenker

Meldeordningen. Helsedirektoratet

Ordningen med direkte varsling av alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn (undersøkelsesenheten), jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a, er omtalt i egen meny:

Endringer i meldeordningen fra 1. juli 2012

Stortinget vedtok før sommeren 2011 at spesialisthelsetjenestens meldeplikt til Helsetilsynet i fylket om hendelser som har ført til eller kunne ha ført til alvorlig helseskade skulle opphøre. Fra 1. juli 2012 ble ny meldeordning knyttet til Pasientsikkerhetsenheten i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) satt i drift. Samspillet mellom Kunnskapssenteret og Statens helsetilsyn etter at ordningen er trådt i kraft fremgår av Rapport om avklaring av samarbeidsrutiner og grenseflater knyttet til meldeplikt etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 og varslingsplikt etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a. Ved mistanke om alvorlig systemsvikt skal Kunnskapssenteret varsle Statens helsetilsyn.

Statens helsetilsyns publikasjoner fra Meldesentralen

Meldesentralen i Statens helsetilsyn er registeret over meldinger fra meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3, som Statens helsetilsynforvaltet frem til 1. juli 2012.

Se også

Eksterne lenker

Gå til toppen