Statens helsetilsyn behandler hvert år 350 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten. Helsetilsynet i fylkene behandler hvert år 2000 slike saker. Statens helsetilsyn har overordnet ansvar for at behandlingen av tilsynssaker skjer forsvarlig, i samsvar med lovgivningen og likt i hele landet. Statens helsetilsyns veileder for behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker er ett av våre viktigste virkemidler for å sikre forsvarlig behandling av tilsynssaker etter hendelser i helsetjenesten. Vi legger derfor ned mye arbeid i å oppdatere og vedlikeholde denne veilederen.

På oppdrag fra Statens helsetilsyn har professor dr. juris Aslak Syse gjennomgått og vurdert Statens helsetilsyns veileder for saksbehandling av hendelsesbaserte tilsynssaker. Bakgrunnen for oppdraget var at vi ønsket en gjennomgang for å få innspill i det kontinuerlige arbeidet med å sikre forsvarlig behandling av tilsynssakene.  Syse konkluderer med at det er høy kvalitet over Statens helsetilsyns saksbehandlingsveileder del I og II. I sin vurdering tar han opp noen forhold som vi vil benytte i vårt arbeid med å utvikle veilederen. Vi vil også bruke innspill fra pasienter og pårørende og rapporten fra det hurtigarbeidende utvalg Helse- og omsorgsdepartementet satte ned for å vurdere pasienter og pårørendes rolle i tilsynssaker.

Juridisk vurdering av saksbehandlingsveileder

Veilederne som er vurdert

(Lenkene her går til til enhver tid gjeldende versjon av veilederne.)

Om tilsynssaker

Pasienter og pårørendes rolle i tilsynssaker

Gå til toppen