Gå til innhold

Logo for NBBF


Nettbiblioteket Bufdir

Biblioteket samler og tilgjengeliggjør kunnskap om barnevern og familievern, oppvekst, likestilling og ikke-diskriminering.
Nettbiblioteket inneholder bl.a. rettskildene fra Rettsdatas modul for barne- og familievernrett, fagtidsskrifter, forskningsrapporter, samt veiledninger og råd utarbeidet av anerkjente fagmiljøer.

Nettbiblioteket Bufdir

Innhold

Barnevern

Dette er et utvalg lenker til nettsteder for barnevernet. Fordi Nettbiblioteket Bufdir er så omfattende, dublerer vi i liten grad innhold derfra. Vi har likevel med et utvalg lenker som er spesielt relevante for tilsynet.

Offentlige startsider

Statistikk og kartlegginger

Tidsskrifter

Andre land

Etater som driver tilsyn/tilsynslignende aktiviteter innen barnevernet.

Se også

Gå til toppen