Gå til innhold

Søketips Avhukingsmulighetene og søkefeltet kan kombineres. Bruk alltid knappen Søk.


Filtrer på dokumenttype

Brev

Nett-tekster

Kunnskapskilder

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsresultat


År

Akutthjelp – Helse- og omsorgstjenester

Tilsynsrapporter har eget søk se menyen Tilsyn/Tilsynsrapporter

Søket ditt hadde 39 treff


Avslutning tilsynssak brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2 ...

Gå til innhold. ... 19.05.2011

Manglende oppfølging av et barn med omfattende og sammensatte ...

Gå til innhold. ... 16.12.2016

Forsinket behandling av hjerneabscess - Helsetilsynet

Gå til innhold. ... 22.09.2016

Avslutning av tilsynssak Oslo universitetssykehus HF ...

Gå til innhold. ... 22.03.2011

Utkast til rapport i tilsynssak – dødsfall etter postoperative ...

Gå til innhold. ... 04.06.2015

Advarsel – legestudent – barn problemer med å puste ...

Gå til innhold. ... 19.11.2010

Helseforetak barneavdeling ikke i samsvar med god praksis å ...

Gå til innhold. ... 30.05.2014

Svikt ved oppfølging av pasient med aortadisseksjon med ruptur ...

Gå til innhold. ... 01.12.2014

Oslo Universitetssykehus HF AMK Oslo og Akershus drives med for ...

Gå til innhold. ... 22.03.2011

Samlerapport eldre pasienter med hjerneslag i Helse Sør-Øst 2011 ...

Gå til innhold. ... 28.03.2012

Fant du ikke det du ser etter? Fyll ut kontaktskjema med ditt spørsmål til nettredaksjonen. Vi svarer med lenke til dokumentet eller opplysning om hvorfor det ikke er tilgjengelig på nettet – ofte umiddelbart, som regel innen et døgn.