Gå til innhold

Søketips Avhukingsmulighetene og søkefeltet kan kombineres. Bruk alltid knappen Søk.


Filtrer på dokumenttype

Brev

Nett-tekster

Kunnskapskilder

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsresultat


År

Helsepersonell – Helse- og omsorgstjenester

Tilsynsrapporter har eget søk se menyen Tilsyn/Tilsynsrapporter

Søket ditt hadde 237 treff


Samarbeidsavtale mellom Statens helsetilsyn og Arbeids- og ...

Gå til innhold. ... 22.12.2016

Statistikk – reaksjoner mot helsepersonell 2000–2016 ...

Gå til innhold. ... 21.01.2009

Tap av autorisasjon – Lege – seksuelle krenkelser ...

Gå til innhold. ... 15.12.2010

Det rettslige grunnlaget for tilsynsvirksomhet - Helsetilsynet

Gå til innhold. ... 09.06.2012

Forsvarlig behandling av tilsynssakene - Helsetilsynet

Gå til innhold. ... 04.05.2011

Tap av autorisasjon - Hjelpepleier seksuelt overgrep ...

Gå til innhold. ... 07.05.2013

Advarsel legespesialist feilmedisinering av pasient ...

Gå til innhold. ... 15.10.2013

Vennskapsrelasjon mellom pasient og psykolog – advarsel ...

Gå til innhold. ... 22.03.2017

Hendelsesbasert tilsyn - Helsetilsynet

Gå til innhold. ... 25.09.2003

Ingen reaksjon Hjelpepleier fjerning av føflekker med laser ...

Gå til innhold. ... 26.06.2013

Fant du ikke det du ser etter? Fyll ut kontaktskjema med ditt spørsmål til nettredaksjonen. Vi svarer med lenke til dokumentet eller opplysning om hvorfor det ikke er tilgjengelig på nettet – ofte umiddelbart, som regel innen et døgn.