Gå til innhold

Søketips Avhukingsmulighetene og søkefeltet kan kombineres. Bruk alltid knappen Søk.


Filtrer på dokumenttype

Brev

Nett-tekster

Kunnskapskilder

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsresultat


År

Sykehus – Helse- og omsorgstjenester

Tilsynsrapporter har eget søk se menyen Tilsyn/Tilsynsrapporter

Søket ditt hadde 155 treff


Manglende oppfølging av et barn med omfattende og sammensatte ...

Gå til innhold. ... 16.12.2016

Rapport i tilsynssak - tilsyn med fengselshelsetjenesten ...

Gå til innhold. ... 30.05.2014

Forsinket behandling av hjerneabscess - Helsetilsynet

Gå til innhold. ... 22.09.2016

Slik varsler spesialisthelsetjenesten alvorlige hendelser til ...

Gå til innhold. ... 07.10.2014

Gode rutiner for legemiddelhåndtering - Helsetilsynet

Gå til innhold. ... 06.12.2011

Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter ...

Gå til innhold. ... 12.10.2016

Alvorlig skade og død etter hysteroskopiske inngrep ...

Gå til innhold. ... 18.05.2017

Avslutning av tilsynssak - helseforetak - brudd på ...

Gå til innhold. ... 25.02.2014

Barn døde under fødsel – komplikasjoner ved operativ ...

Gå til innhold. ... 01.11.2016

Pålegg stengning tvangsmulkt - Helsetilsynet

Gå til innhold. ... 03.02.2005

Fant du ikke det du ser etter? Fyll ut kontaktskjema med ditt spørsmål til nettredaksjonen. Vi svarer med lenke til dokumentet eller opplysning om hvorfor det ikke er tilgjengelig på nettet – ofte umiddelbart, som regel innen et døgn.