Gå til innhold

Innhold

Om tilsyn

I denne menyen finnes stoff om målene og grunnlaget for tilsynet og om tilsynsmetodene. 

Tilsyn med utgangspunkt i hendelser er tema også i egne menyer Hendelsesbasert tilsyn og Undersøkelsesenheten.

Hva er tilsyn?

 

Slik arbeider vi

 

Områdeovervåking

 

Systemrevisjoner

 

Stedlig tilsyn

 

Sjølmeldingstilsyn

 

Stikkprøvetilsyn

 

Systemorientert dokumentgranskning

 

Tilsyn med fastleger

 

Uanmeldt tilsyn

 

Pålegg, stengning og tvangsmulkt

Gå til toppen