Statens helsetilsyn

Postadresse

Statens helsetilsyn, Postboks 8128 Dep, 0032 Oslo

Fakturaadresse

E-faktura på formatet «Elektronisk handelsformat» (EHF – se DFØs hjemmesider)
Adresse: 974761394
eller
Statens helsetilsyn, Fakturamottak DFØ, Postboks 4746, 7468 Trondheim

Selvbetjeningsportal for mottakere av honorar og reiseregning

Besøksadresse og kollektivtransport

Calmeyers gate 1, Oslo. Calmeyers gate ligger mellom Storgata og Torggata, parallelt med disse – se kart. Nærmeste kollektivtransport:
trikk og buss: Brugata holdeplass (ca. 2 minutters gange)
T-bane: Jernbanetorget stasjon (ca. 7 minutters gange)
tog: Oslo S (ca. 8 minutters gange)

Telefon og telefaks

Hovednummer – sentralbord og resepsjon: 21 52 99 00 
Telefaks: 21 52 99 99

Direktørens kontor: 21 52 98 01

Avdeling for barnevern og sosiale tjenester (avd. 1) – 21 52 99 51 
Avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester (avd. 2) – 21 52 99 51
Avdeling for spesialisthelsetjenester (avd. 3) – 21 52 99 11
Undersøkelsesenheten (avd. 4) – 21 52 99 11
Administrasjonsavdelingen (avd. 5) – 21 52 98 01

Pressekontakt: 95 88 72 21 (se Presse)
Arkiv: 21 52 98 40, bibliotek: 21 52 98 30, bestilling av publikasjoner: 21 52 99 00

Ansatte direkte – telefon og e-post

Telefonliste – ansatte i Statens helsetilsyn.
E-post-adresse til den enkelte ansatte består av initialer@helsetilsynet.no. Initialer fremgår av telefonlisten. I e-postadressene skal det brukes o for ø i initialene.

E-post


Hovedadresse: postmottak@helsetilsynet.no
Redaksjon for nettsted: nettredaksjon@helsetilsynet.no

Åpningstider

Fra 15. mai til 14. september: kl. 08.00–15.00
Fra: 15. september til 14. mai: kl. 08.00–15.45

Fylkesmennene

Fylkesmennene har ansvar for tilsyn med sosiale tenester, barnevern-, helse- og omsorgstenester.

Fylkesmennene/fylkesleger – kontaktinformasjon, telefon og adresser.

Fylkesmennenes nettsteder.

I hver region er det oppnevnt en kontaktfylkesmann, som ivaretar kontakten med det regionale helseforetaket og noen andre oppgaver. Liste over kontaktfylkesmenn finnes under menyen Om tilsynsmyndigheitene.  

Se også

Eksterne lenker

Gå til toppen