Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mulig grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetning og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn blir oppfordra til å søkje stillingane. Statens helsetilsyn er IA-bedrift. 

Legg inn / oppdater CV

Statens helsetilsyn lyser ut alle stillingar i ei rekkje aviser, blad og hos Nav. I tillegg blir alle ledige stillingar lyst ut på denne sida. 

Ledige stillinger ved fylkesmannsembetene kunngjøres på fylkesmannen.no

Ledig stilling / Ledige stillinger / Mulig å søke elektronisk

Ledige stillinger Statens helsetilsyn
ReferanseStillingSøknadsfrist
2017/5

Seniorrådgiver (fast stilling) lege – avd. 4 Undersøkelsesenheten

24. april 2017
2017/4

Rådgjevar/seniorrådgjevar (fast stilling) – jurist

4. april 2017
2017/3

Konsulenter (2 faste deltidsstillinger)

3. april 2017
2017/2

Fagsjef (fast) - Avd. for kommunale helse- og omsorgstjenester

7. april 2017
Gå til toppen