CURRICULUM VITAE

Terje Jensen født 1952

Terje Jensen ble ansatt som avdelingsdirektør i Helsetilsynet 1. oktober 1999 og leder fra 1. oktober 2013 administrasjonsavdelingen.

Han har tidligere vært byråsjef i Fiskeridepartementet (1986-89), underdirektør i Barne- og familiedepartementet (1989-1994), avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet (1994-1997) og assisterende direktør i Storebrand Skadeforsikring AS (1997-1999). Terje Jensen er cand.jur. med eksamen fra Universitetet i Oslo (1979) og har kommunalrett spesialfag.

Gå til toppen