Bibliotekets samlinger dekker i hovedsak fagområdene tilsyn, tilsynsmetodikk, sosial- og helserett og litteratur om barnevern-, sosial- og helsetjenesten i Norge. Her er også alle Helsetilsynets utgivelser til utlån. Alle er velkomne til å besøke biblioteket, men avtal tid på forhånd. Du kan abonnere på tilvekstlista som e-post eller RSS (kunnskapskilder). Alle som ønsker det, kan få tilsendt bibliotekets tilvekstlister på e-post.

Siste tilvekstliste fra biblioteket (17. august 2016)

Kontaktinformasjon
Statens helsetilsyn, biblioteket
Postboks 8128 Dep, 0032 OSLO
Tlf. 21 52 98 30 / Faks 21 52 99 99
e-post: bibliotek@helsetilsynet.no

Besøksadresse: Calmeyers g. 1
Ekspedisjonstid: 09.00–15.00 (besøk bør avtales)

Eksterne lenker

Gå til toppen