Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester
(Rapport fra Helsetilsynet 11/2002)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag 

Spesialisthelsetjenestens veiledningsoppgaver overfor kommunehelsetjenesten. Rapport fra en pilotundersøkelse i Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag i 2001
(Rapport fra Helsetilsynet 10/2002)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag 

Helseforhold og helsetjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser. En vurdering av tilgjengelige datakilder. Rapport fra arbeidsgruppen for tilsyn med psykisk helsearbeid i kommunehelsetjenesten og psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten i 2001 og 2002
(Rapport fra Helsetilsynet 9/2002)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag 

Quality In Health Care - the role of government in supervision and monitoring in Norway: A description of the Norwegian governmental model of supervision and monitoring to ensure quality in health care and a discussion on its possible usefulness in health sector development in Sub-Saharan Africa
(Rapport fra Helsetilsynet 8/2002)
Last ned rapporten (pdf)

For det var ikke plass til dem i herberget. Overbelegg og korridorpasienter i indremedisinske avdelinger i landets somatiske sykehus. Utviklingen 1997–2001
(Rapport fra Helsetilsynet 7/2002)
Last ned rapporten (pdf)

Dent-O-Sept munnpensel som smittekilde for alvorlig sykehusinfeksjon. Rapport til helseminister Dagfinn Høybråten, 17.04.02
(Rapport fra Helsetilsynet 6/2002)
Last ned rapporten (pdf)

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten – Rapport om prosjektet fra Helsetilsynet til Helsedepartementet
(Rapport fra Helsetilsynet 5/2002)
Last ned rapporten (pdf)

Fylkeslegenes tilsyn med helsetjeneste i fengsler – oppsummeringsrapport
(Rapport fra Helsetilsynet 4/2002)
Last ned rapporten (pdf) |

Fylkeslegenes tilsyn med helsetjenester til aldersdemente i 2001 – oppsummeringsrapport
(Rapport fra Helsetilsynet 3/2002)
Last ned rapporten (pdf) | Veileder for tilsynet (pdf)

Tilsyn ved regionsykehusene i 2001 – oppsummeringsrapport
(Rapport fra Helsetilsynet 2/2002)
Last ned rapporten (pdf)

Utredning om drift og organisering av morsmelkbanker
(planlagt som Rapport fra Helsetilsynet 1/2002 – ikke utgitt) 

Gå til toppen