Rapport til Helsedepartementet om Helsetilsynets oppfølging i Dent-O-Sept saken 
(Rapport fra Helsetilsynet 11/2003)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag |  Summary

Pleie- og omsorgstjenesten i kommunene: Tjenestemottakere, hjelpebehov og tilbud
(Rapport fra Helsetilsynet 10/2003)
Last ned rapporten  (pdf) | Sammendrag | Summary

Kommunale helsetjenester i pleie- og omsorgssektoren. Tilsynserfaringer 1998–2003
(Rapport fra Helsetilsynet 9/2003)
Last ned rapporten (pdf) | SammendragSummary

Helsetilsynets bidrag til statusrapport om fastlegeordningen
(Rapport fra Helsetilsynet 8/2003)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary  

Kartlegging av kommunenes beredskap på smittevernområdet pr. juni 2003
(Rapport fra Helsetilsynet 7/2003)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary 

Der det er hjerterom… Kartlegging av belegg i psykiatriske akuttavdelinger 2002
(Rapport fra Helsetilsynet 6/2003)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary  

Styrket smittevern i kommunene – sluttrapport fra prosjektet
(Rapport fra Helsetilsynet 5/2003)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary  

Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer i 2002
(Rapport fra Helsetilsynet 4/2003)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary 

Oppsummering etter tilsyn med smittevernet i intensivavdelinger september 2002
(Rapport fra Helsetilsynet 3/2003)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary

Kartlegging av tilgjengeligheten til lege – "når hjelpen kan vente litt".
(Rapport fra Helsetilsynet 2/2003)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary

På feil sted til rett tid? Korridorpasienter og utskrivningsklare pasienter i indremedisinske avdelinger. Kartlegging 2002 og utvikling 1999–2002
(Rapport fra Helsetilsynet 1/2003)
Last ned rapporten (pdf) | Sammendrag | Summary

Gå til toppen